Meddelelse fra Thorsager Vandværk

 Generalforsamling d. 16 April kl. 19,30 i Thorsager forsamlingshus, er AFLYST

på grund af covid 19 der bliver indkaldt senere ?  vi håber at, Andelshavere 

tilflyttere møder op til en dialog  om Vandværket

Mvh. Bestyrelsen

 

 

 

Thorsager vandværk køber ikke jorden, på Kløvervangen

 

 

 

 

 

Kontroler vanduret for evt. læk

 

 

 

 

 

 

Medlemmer som skal have penge tilbage ved. Årsopgørelsen

 bedes oplyse medlems nr. bank reg nr. og konto nr.

til    thorsvand@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

Vandmålere blive aflæst af vandværket Pr. 3112 hvert år

Mvh. Thorsager Vandværk

 

 

Vandværket kan kontaktes på adressen:

Thorsager Vandværk
Spurvevej 7, Thorsager
8410 Rønde
Tlf. 86379289-Mobil nr. 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt Midtdjurs VVS
Tlf 8639 4460, Mobil 71707199

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:
Kontakt kassereren
Flemming K. Pedersen
Tlf.
86379289, Mobil 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

har du ikke varmt vand kontakt varmeværket klik her