Meddelelse fra Thorsager Vandværk

Da der er sket et brud på  vandstik, Ryomvej bliver der lukket for vandet, i så lille et omfang som muligt

måske det halve af byen ? men hvis stophanerne er ok, så kun 5 boliger vil blive på Ryomvej  være lukket

tid her fra ca, 12 til ?

Ændring af lukkevarsel. til Torsdag d.05 12  2019

 vil vandforsyningen blive afbrudt fra ca 9 til 16, Ellevvej 1-2- 4. Ulvedalsvej 3

Vandværket beklager den, ulejlighed som det har medført.

Thorsager vandværk er i forhandling, om køb af 2 hektar jord på

Kløvervangen, ved siden af vandværket. Til BNBO beskyttelse af vandet.

Kontroler vanduret for evt. læk

 

Medlemmer som skal have penge tilbage ved. Årsopgørelsen

 bedes oplyse medlems nr. bank reg nr. og konto nr.

til    thorsvand@mail.tele.dk

Vandmålere blive aflæst af vandværket Pr. 3112 hvert år

Mvh. Thorsager Vandværk

 

Vandværket kan kontaktes på adressen:

Thorsager Vandværk
Spurvevej 7, Thorsager
8410 Rønde
Tlf. 86379289-Mobil nr. 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt Midtdjurs VVS
Tlf 8639 4460, Mobil 71707199

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:
Kontakt kassereren
Flemming K. Pedersen
Tlf.
86379289, Mobil 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

har du ikke varmt vand kontakt varmeværket klik her