MEDDELELSE fra Thorsager Vandværk  yes

Ordinærg Generalforsamling, Tirsdag d, 17 August Kl. 19,30 i Thorsager Forsamlingshus.

Indkommet forslag, fra Lene Sørensen vedr. evt. Tilslutning til Kalø Vig Vand, er gennemgået og enstemmigt forkastet

Der blev valgt 2 nye medlemmer til, Bestyrelsen, samt 2 suppleant

Mvh. Bestyrelsen

 

Kontroller vanduret for evt.læk i rørføringen efter dette.

mail   thorsvand@mail.tele.dk

 

Vandmålere blive aflæst af vandværket Pr. 31-12 til den 3-1 hvert år

Mvh. Thorsager Vandværk

 

 

Vandværket kan kontaktes på adressen:

Thorsager Vandværk
Spurvevej 7, Thorsager
8410 Rønde

Tlf. 86379289-Mobil nr. 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt Midtdjurs VVS

Tlf 8639 4460, Mobil 71707199

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:
Kontakt kassereren
Flemming K. Pedersen
Tlf.
86379289, Mobil 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

har du ikke varmt vand kontakt varmeværket klik her