Meddelelse fra Thorsager Vandværk

Ordinær Generalforsamling Tirsdag. 21 Juli, kl. 19,30 i Thorsager forsamlingshus, 

Dagsorden ifølge,vedtægter

På valg til bestyrelsen er

Ole Andersen.  Thorvald Top Jørgensen. Åge Daugaard

SUPPLANT.  Keld Thomsen

vi håber Andelshaverne mød op til en dialog  om Vandværket

Mvh. Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroler vanduret for evt. læk

 

 

 

 

 

 

Medlemmer som skal have penge tilbage ved. Årsopgørelsen

 bedes oplyse medlems nr. bank reg nr. og konto nr.

til    thorsvand@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

Vandmålere blive aflæst af vandværket Pr. 3112 hvert år

Mvh. Thorsager Vandværk

 

 

Vandværket kan kontaktes på adressen:

Thorsager Vandværk
Spurvevej 7, Thorsager
8410 Rønde
Tlf. 86379289-Mobil nr. 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:
Kontakt Midtdjurs VVS
Tlf 8639 4460, Mobil 71707199

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:
Kontakt kassereren
Flemming K. Pedersen
Tlf.
86379289, Mobil 21785670
E-mail. thorsvand@mail.tele.dk

har du ikke varmt vand kontakt varmeværket klik her