MEDDELELSE fra Thorsager Vandværk

Mvh. Bestyrelsen

 

Kontroller vanduret for evt.læk i rørføringen.Undgå vandspild der gives ikke Refusion

mail   thorsvand@mail.tele.dk

 

Vandmålere blive aflæst af vandværket Fra 31-12 til den 07-01 hvert år

Mvh. Thorsager Vandværk

 

 

SMS tilmelding klik her

Vandværket kan kontaktes på adressen:

Thorsager Vandværk
Spurvevej 7, Thorsager
8410 Rønde
Tlf. 86 37 92 89 Mobil 21 78 56 70
Email thorsvand@mail.tele.dk

Vedr. Uheld og tilsyn
Kontakt Midtdjurs VVS
Tlf. 86394460 Mobil 71707199

Vedr. Vandregning og måleraflægsning
Kontakt kasseren
Flemming K. Pedersen
Tlf. 86 37 92 89 Mobil 21 78 56 70
Email thorsvand@mail.tele.dk