Kontaktinformation

 

Vandværket kan kontaktes på adressen:

Thorsager Vandværk
Spurvevej 7, Thorsager
8410 Rønde
Tlf. 86 37 92 89 Mobil 21 78 56 70
Email thorsvand@mail.tele.dk

Vedr. Uheld og tilsyn
Kontakt Midtdjurs VVS
Tlf. 86394460 Mobil 71707199

Vedr. Vandregning og måleraflægsning
Kontakt kasseren
Flemming K. Pedersen
Tlf. 86 37 92 89 Mobil 21 78 56 70
Email thorsvand@mail.tele.dk